- Annonce -

En lille historie om Moskeen

Moskéerne i Tyrkiet   bliver brugt til meget mere end bare bønner. De er snarere de store sultans og andre fremtrædende historiske figurer, der regerede over landet. Et symbol på den arkitektoniske, æstetiske og kulturelle arv i  Tyrkiet. 

Moskéen er en bygning, hvor muslimer samles til sociale og religiøse ritualer, særligt andagter, bønner og undervisning af menigheden. I moskéen beder de troende på et bedetæppe og til tider en bedesten (shia-islam), hvor de udfører forskellige rituelle handlinger.

Moskéen er tiltænkt muslimsk helligdom beregnet til bøn, prædiken og undervisning

Moskeer kan have en eller flere  Minareter , hvorfra bedeudråberen kalder til bøn . Ved de daglige tidebønner ledes disse ( salah ) af en I mam , ofte af en ansvarshavende, der er tilknyttet moskeen.

Før de rituelle tidebønner er en rituel afvaskning påkrævet, d e bedende står skulder ved skulder med ansigtet vendt mod Mekka . Under bønnen står Imamen foran den forsamlede menighed ud for mihrab. 

Selv om tidebønnerne ikke er obligatoriske at fremsige i fællesskab i Moskeen, er det tilrådet muslimske mænd at deltage i  fredagsbønnen . Fredagsbønnen er en særlig  prædiken  ( khutba ), som udsiges fra en prædikestol. Talen holder ofte af Imamen og er præget af sociale, religiøse og politiske emner.

Mænd og kvinder er i moskeen kønsopdelt, så kvinder og mænd ofte har hver deres indgang, adskilt af forhæng, en skærmvæg eller lignende. I større moskeer vil der også typisk forefindes en balkon til kvinderne.

Fredagsbønnen

Det anses ikke som obligatorisk at deltage i de daglige bønner i Moskéen, men det anses derimod som en pligt for muslimske mænd at deltage i fredagsbønnen (selv om det langtfra er alle, der gør det). Den holdes midt på dagen og ofte i en større moské. Fredagsbønnen indledes som regel med, at Imamen holder en khutba, en prædiken. Den kan berøre aktuelle hændelser eller behandle særlige højtidelige emner. Men den kan også tage et tema fra Koranen eller islams historie op, eller tage etiske spørgsmål op.

I de mindre Moskeer, afholdes fredags bønnen ogsaa udenfor Moskeen, det er slet ikke et sjældent syn i Alanya, og det er en anderledes tradition at opleve som turist.

Som, turist er det oftest muligt at faa lov at komme ind og se en Moske, dog skal reglerne om paaklædning følges, de regler faar du at vide ved Moskeen, og man maa ikke gaa ind i en Moske med fodtøj paa.
Som turist vil du uden tvivl opleve at naar der bliver kaldt til bøn, saa lukkes mange butikker en kort stund, og personalet løber afsted til Moskeen, og de fleste slukker ogsaa for musikken mens der er bøn.

- Annonce -