Sørøver alanya, alanya sørøver, pirater i alanya, julius cæsar
- Annonce -

Den unge Julius Cæsar havde været sørøvernes fange i et helt år.

Det havde været et grumt fangenskab, for det var altid uvist, hvad de uciviliserede sørøvere kunne finde på.

De underholdte sig med at gøre livet surt for en eller flere fanger, – og kom der ikke en løsesum, blev der enten gjort kort proces med halshugning, eller staklen blev lænket ved en åre på et af piratskibene.

Sørøver alanya, alanya sørøver, pirater i alanya, julius cæsarDet havde været svært at rejse en løsesum i Rom for Cæsar. Det var ikke noget, staten tog sig af, og hans familie var ikke særlig velhavende. Men nu var det lykkes, og han blev sat fri! Han råbte en sidste afskedshilsen til sørøverhøvdingen: ”Jeg kommer tilbage og korsfæster dig!”

I Nordafrika lykkedes det ham at samle en lille hær. Med den kom han tilbage og opfyldte sin trussel! Denne dåd var med til at slå hans navn fast og grundlægge hans formue!

Piraterne var virkelig blevet en voldsom plage for romerne. Pirateriet havde udviklet sig til at true Romerrigets vigtige forsyningsliljer. Der havde i årtusinder været sørøvere på Middelhavet, men det var ved at være for groft. Det var alvorligt, når sørøverne f.eks. standsede de mange kornskibe, der skulle bringe forsyninger til Rom. Det skete ofte, at en romersk embedsmand blev fanget under en sørejse. Sørøverne hærgede ofte havnebyerne, og helt galt blev det, da de overfaldt en konsuls rejseflåde. Middelhavet blev betragtet som et internt romersk hav. Det blev kaldt ”Vort hav!”  Myndighederne var nu varmet op til at gå i aktion!

Sørøver alanya, alanya sørøver, pirater i alanya, julius cæsar
Buste af Pompejus den Store på Glyptoteket i København.

Senatet gav i år 67 f.Kr. opgaven til en af Roms dygtigste generaler: Pompeius. Han var født 106 f.Kr og døde 48 f. Kr. Han havde gjort sig bemærket under nedkæmpelsen af en oprørshær i Spanien, og havde også deltaget i opgøret mod Spartacus´ slavehær. I år 71 f.Kr. blev han valgt til konsul sammen med Crassus som Roms leder. Dengang, i Republikkens tid, valgte man byens øverste 2 chefer for et år ad gangen.

Det var altså en særdeles kompetent mand, der fik den store opgave at rydde Middelhavet for sørøvere. Han opdelte Middelhavskysten i 13 regioner, der under hver sin legat (overordnet officer) fik tildelt flådeenheder samt medfølgende hærstyrker. Den samlede flådestyrke var på omkring 200 større enheder. Der var skibe i meget forskellige størrelser, som vi kender til flådeskibe den dag i dag. De kunne have forskellige opgaver under angrebene. De største skibe kunne have op til flere hundrede roere, hvor fem mand skulle betjene en åre. Galejslaverne sad lænkede fast ved deres årer ofte til de døde af udmattelse, eller deres skib sank under et søslag.

Det sidste slag var i Alanya

Pompeius selv stod i spidsen for en task force på 60-70 lettere skibe, der hurtigt kunne rykke ud og foretage overraskelsesangreb.

I den vestligste del af Middelhavet gik det hurtigst med at rense for sørøvere. Det tog kun 40 dage. Derefter gik Pompeius i gang med den sværeste del af opgaven, – den østlige del, hvor piraterne især havde tilholdssteder på Kreta og langs Kilikiens (Tyrkiets syd-) kyster, – altså hen forbi det nuværende Alanya!

I alt erobrede Pompeius 846 piratskibe. Mange af dem overgav sig uden kamp. Kun 71 gjorde nævneværdig modstand. Til sidst var der kun ét sted tilbage: det nuværende Alanya!

Prøv at forestille jer det syn, der har mødt befolkningen. Pludselig var horisonten fyldt med skibe. Sørøverne tog kampen op. Men overmagten var for stor.

De romerske skibe var rene krigsmaskiner. I forenden, lige under vandlinjen, var en vædderstævn. Kunne man ramme lige ind på fjendens skibsside, var der ikke meget at gøre. På nogle skibe var der en slags gangbro, kaldet Ravnen. Den var fæstnet som en landgangsbro med et hængsel i dækshøjde ved skibssiden. Taktikken var så at sejle vinkelret eller i en skrå vinkel ind mod fjendeskibet. Når man ramte det, kunne man dreje Ravnen ind over modstanderne og bekæmpe dem oppe fra, inden man strømmede ned over dem.

Sejren over Middelhavets sørøvere blev altså endeligt beseglet i den nuværende havn i Alanya.

Læs også: Alanya set fra søsiden

Pompeius storhed og fald

Pompeius fik stor hæder af sin indsats. I tiden derefter foretog han et stort felttog i Orienten.

Han erobrede store dele af det indre Tyrkiet og var også med til at indlemme Israel og Syrien i Romerriget i år 64-63 f.Kr. Perioden betød højdepunktet af hans militære ry og stor udenrigspolitisk magt, men hans lange fravær fra Rom havde bragt nye modspillere frem på den politiske scene, – især Julius Cæsar!

Sørøver alanya, alanya sørøver, pirater i alanya, julius cæsar
Statue af Julius Cæsar

Efter nogle politiske nederlag gik Pompeius sammen med Cæsar og Crassus i et Triumvirat, der var en slags diktatur. Forbindelsen til Cæsar blev også styrket ved et ægteskab med Cæsars datter Julia. De tre triumvirater styrede Rom igennem 50érne, men Pompeius kom snart til at stå i skyggen af Cæsars sejre i Gallien og kom i modsætning til Cæsar, og efter Julias død i 54 f.Kr. skærpedes forholdet imellem dem.

Pompeius stod op imod Cæsar under en borgerkrig i 49. f. Kr. og måtte flygte først til Grækenland og siden til Egypten, hvor han blev myrdet. Familien kom altså i unåde., og det er ret så paradoksalt, at sønnen Sextus Pompeius blev jagtet som sørøver og fanget og henrettet ved Tyrkiets sydkyst!

- Annonce -