- Annonce -

Mamure borg er en af de tyrkiske borge ved middelhavskysten der stadigvæk er godt bevaret.

Mamure borg ligger ved vandkanten i Anamur. Hvem der byggede denne borg som består af en stor gård adskilt med høje mure, vides ikke.

Indgangen til Mamure borg

Indgangen der i dag benyttes er ikke hovedindgangen til borgen. Hovedingangsdøren er mellem de to tårne med fire hjørner nord for gårdpladsen indenfor.

Der er seks inskriptioner der. Der står i inskriptionen at ”Sultan Ibraham, søn af Karamanoğlu Alaaddinoğlu Mehmet byggede her. Byen Mamure og dens fæstning var udstyret til krig.

Opgøret blev afsluttet med hans hjælp til jihad, som en gace til Allah. Denne blev skrevet af Mükerrem Şevval i år 954. Broen, der forbinder hoveddøren til ydersiden og giver adgang til vollgraven fra slottet findes ikke i dag.

Okkupationen og ødelæggelsen af Anamur og Taşeli af de kristne 

Karamanoğlu Mahmut Bey (1300-1308 besejrede fjenden med sin hær, besatte slottet, ødelagde kirkerne og byggede i stedet en moske på borgen og kaldte det Mamure. Der forfindes dokumenter der viser at borgen er blevet reparet i midten af 1500 tallet og i slutningnen af 1700 tallet blev der tilføjet nye ting til borgen. De endelig reparationer blev udfført af generaldorektoratet for stiftelser i 1960 tallet.

Mamure borg er meget stor

Borgen består af 39 tårne, vandsisterner, en moske og den er omgivet af en 10 meter bred voldgrav.

De nedre dele af borgmuren er brede og bliver smallere opover. Forskellige sten er blevet brugt da den er blevet opbygget. Udskåret sten er blevet brugt ved indgangsdøren, og buer i nogle vinduer og på hjørnerne af væggene. I de senere perioder er der under reparationer blevet brugt mursten.

Der er adskillige gallerier indenfor de store mure, som kan nåes med trapper.  Syd for slottet, og det høje observationstårn også kaldtet hovedslottet, ligger Fener Tower, som er fuldstændig ødelagt. Den ydre borg har kuppellignende moskeer, huse og cisterner, der sandsynligvis var beboet af soldater. Nogle hævder at Hüseyin Gazi’s grav er ind i borgen.

Renoveringen af Mamure borg 

De første konstruktioner af moskeen, der bærer de klasiske elementer fra den ottomanske arkitektur fra 1500 taller, tilhører perioden Karamanoğulları.

På og omkring borgen anslås det, at der ikke var nogen romersk besættelse i 3. og 4. århundrede. Der er en ruin af et bad nord for borgen, som et resultet af renoveringen, der blev udført at Anamur Museum Directorate i 1988. Stenen hvorpå den blev bygget og Horasan-mørtel, gulve med mosaikgulve og steder, der menes at være badeværelser og hjem blev efterfølgende afdækket. Resterne antages at tilhøre den gamle by Rigmonai. Under renoveringen blev der fundet en masse keramiske stykker fra den sene romerske periode.

Voldgraven rundt om borgen

Vandbehovet til borgen blev leveret af vandvejen nordøst for hovedindgangsdøren, som giver passage via to spidsbuer i voldgraven. I tilfælde af at fæstningen var omgivet, blev vandbehovet forsynet fra søjlerne  placeret forskellige steder i fæstningen.  I voldgraven ved dagens indgang er det muligt at se mange skildpader hygge sig, til stor begeistring for både store og små.

 

Mamure Borg’s åbningstider: 08:00-19:300 hver dag.

Ved indgangs til Mamure borg betalte vi 20 lira for 2 personer.

Mamure slott er et av de tyrkiske slottene ved Middelhavskysten som er godt bevart.

Mamure slott ligger ved vannkanten i Anamur. Hvem som bygget dette slottet som består av et stort gårdsrom adskilt av høye murer er ukjent.

Inngangen til Mamure Slott

Inngangen som brukes i dag er ikke hovedinngangen til slottet. Hovedinngangsdøren er mellom de to tårnene med fire hjørner nord for den gårdsplassen som er innenfor.

Det finnes seks inskripsjoner der. Det står i inskripsjonen at “Sultan İbrahim, sønn av Karamanoğlu Alaaddinoğlu Mehmet, bygget her. Byen Mamure og dens festning var utstyrt for krig.

Oppgjøret ble fullført med hans hjelp for jihad som gave til Allah. Denne ble skrevet av Mükerrem Şevval i 854. Broen som kobler inngangsdøren til utsiden og gir tilgang fra vollgraven til slottet, eksisterer ikke i dag.

Okkupasjonen og ødeleggelsen av Anamur og Taşeli av de kristne

Ble beseiret Karamanoğlu Mahmut Bey (1300-1308) fienden med sin hær, de okkuperte slottet, ødela kirkene og bygde en moske på slottet og kalte det Mamure. Det finnes dokumenter som viser at slottet senere ble reparert på midten av 1500-tallet og på slutten av 1700-tallet og nye tilføyelser ble gjort til slottet. Endelige reparasjoner ble utført av Generaldirektoratet for stiftelser på 1960-tallet.

Mamure slott er stort

Slottet består av 39 tårn, vannsisterner, en moske og er omgitt av en 10 meter bred vollgrav.

De nedre delene av borgmurene er brede og de øvre delene smalner oppover. Ulike steiner og mur ble brukt når det ble laget. Skåret stein er brukt ved inngangsdørene og buene i noen vinduer og på hjørnene av veggene. Murstein er brukt i reparasjoner i senere perioder.

Det er flere gallerier innenfor de store murene som kan nås ved trapper. Sør for slottet og det høye observasjonstårnet som kalles hoved slottet ved kanten av stranden, er Fener Tower, som er fullstendig ødelagt. Det ytre slottet har kuppel lignende moske, lager og sisterner som sannsynligvis var bosetninger for soldater. Noen hevder at graven til Hüseyin Gazi er inne i slottet.

Restaurering av Mamure slott

Den første konstruksjonen av moskeen, som bærer de klassiske elementene fra det ottomanske arkitekturen fra 1500-tallet, tilhører perioden Karamanoğulları.

I og rundt slottet anslås at det ikke var noen romersk bosetning på 3. og 4. århundre. Det finnes en ruin av et bad nord på slottet som er et resultat av restaureringen som ble utført av Anamur Museum Directorate i 1988.

Steinen som det ble bygget med og Horasan mørtel, gulv med mosaikkgulv, og steder som antas å være bad og boliger ble da avdekket. Disse restene antas å tilhøre den eldgamle byen Rigmonai. Under restaureringen ble det funnet rikelig med keramiske brikker fra den late romerske perioden.

Vollgraven rundt slottet

Vannbehovet til slottet ble gitt av vannveien som ligger nordøst for hovedinngangsdøren, som gir passasje med to spisse buer på vollgraven. I tilfelle festningen ble omringet ble vannbehovet levert fra søylene som ligger i forskjellige deler av festningen. I vollgraven ved dagens inngang kan man se veldig mange skilpadder kose seg til stor begeistring for store og små.

 

Mamure Castle besøkstid: 08: 00-19: 30, åpent hver dag

Inngang til Mamure Castle: Vi betalte 20 lira for 2 personer

- Annonce -